KNAUF Insulation

Knauf Insulation

KNAUF

Knauf InsulationKnauf Insulation je dodavatelem izolací, které splňují nejnáročnější požadavky na úsporu energie i akustické izolační vlastnosti v nových i stávajících bytových domech, komerčních budovách i průmyslových stavbách.

Knauf Insulation, jako součást skupiny Knauf, zastupuje ve světě izolací jedno z nejpokrokovějších a nejrespektovanějších jmen. S výrobními operacemi po celé Evropě, Rusku a USA, přesahuje roční obrat €1 miliarda.

Společnost je nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací ve světě se širokou škálou výrobků splňujících požadavky na energetickou účinnost, tepelnou, zvukovou a požární odolnost nových a rekonstruovaných domů, obchodních budov a průmyslových objektů. Sortiment zahrnuje minerální vlnu ze skleněných a kamenných vláken, XPS, EPS a dřevocementové desky Heraklith.

Knauf Insulation se zavazuje k soustavnému vývoji a ochraně životního prostředí používáním recyklovaných materiálů při výrobě izolací.

Projektanti, architekti a stavitelé na celém světě se snaží najít dokonalejší zateplovací systémy s cílem vytvoření komfortnější vnitřního prostředí v obytných domech, školách, nemocnicích, kancelářích i průmyslových objektech, za účelem úspory energie.
Aplikací tepelně izolačních materiálů naše společnost však směřuje k vyššímu cíli než je úspora energie. Vyššími úsporami energie se jednoznačně ubíráme cestou vyšší ochrany našeho životního prostředí.

Knauf Insulation nabízí široké spektrum výrobků za skelných a kamenných minerálních vláken. Primárně mají minerálněvláknité výrobky Knauf Insulation tepelně technické vlastnosti. Výrazným způsobem odstraňují tepelné ztráty objektů a především přispívají k významnému snížení energetické náročnosti. Dále jsou jejich předností požárně technické vlastnosti, které dávají materiálu vyšší odolnost vůči ohni.  V neposlední řadě mají vynikající zvukoizolační vlastnosti, které stabilně vedou k citelnému snížení hlučnosti a zvyšují tak akustickou pohodu uvnitř objektu.

SKELNÁ VLNA

Produkty Knauf Insulation ze skelné vlny jsou vyráběné pomocí technologie ECOSE Technology. Technologie ECOSE Technology je revoluční, zcela nová technologie přírodního pojiva neobsahujícího formaldehyd a postavená na rychle se obnovujícím organickém materiálu namísto na chemikáliích vyrobených z ropy. Jde o materiály, které mají velmi dobré až nadstandardní tepelněizolační vlastnosti. Některé z nich jsou cíleně  využívány jako izolace proti hluku. Produktové řady ze skelných minerálních vláken jsou vyráběny v rolích i deskách.
Velkou výhodou skelné minerální izolace Knauf Insulation jako výrobku šetrnému k životnímu prostředí je použití recyklovaných materiálů  - skelných střepů, pojivo na bázi ECOSE Technology.
Minerálně vláknité produkty mají nízký difúzní odpor se součinitelem tepelné vodivosti, který se pohybuje od 0,040 W/mK do 0,032 W/mK. Je vhodná zejména do konstrukcí, ve kterých není mechanicky zatěžována, do krovů šikmých střech, mezi trámy u podlah a stropů, na provětrávané fasády, do příček  a podhledů.
Výhodou skelné izolace je její možná stlačitelnost tj. komprimace. Komprimací materiálu lze velmi dobře ušetřit na dopravě a skladovací ploše.

KAMENNÁ VLNA

Produkty Knauf Insulation vyráběné z kamenné vlny jsou především odolné vůči ohni a zachovávají si při nadměrném namáhání své velmi dobré tepelnětechnické vlastnosti a také svoji tvarovou stálost a pevnost. Produktová řada z kamenných vláken je vyráběná v deskách a lamelách.
Velkou výhodou výrobků z kamenné čedičové vlny je relativně velká pevnost v tlaku a u desek s kolmým vláknem i v tahu.  Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje od 0,060 W/mK do 0,035 W/mK. Je vhodná do konstrukcí plochých střech, na kontaktní fasády, podlahy, pro izolování vzduchotechnických rozvodů a různých jiných médií. Dá se však použít i do příček a šikmých střech.

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: