GLASTEK

GLASTEK

GLASTEK

GLASTEK

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní skladba chráněná vrstvou kameniva nebo dlažbou na podložkách). GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás vhodný pro střechy s větším sklonem. Pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření.
 

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech. GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás. Pro nízkou tažnost je pás vhodný pro střechy s větším sklonem.
 

GLASTEK 30 STICKER je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná rohož. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.

GLASTEK 30 STICKER se obvykle používá jako spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy plochých střech. GLASTEK 30 STICKER lze použít i jako pojistnou hydroizolaci nebo parozábranu u plochých i šikmých střech.
V případě, že se GLASTEK 30 STICKER použije jako spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy nebo jako pojistná hydroizolace, pokládá se přímo na tepelné izolace z pěnových plastů (např. EPS). Ty musí být dostatečně připevněné k podkladu.

V případě, že se GLASTEK 30 STICKER použije jako parotěsná nebo pojistná hydroizolační vrstva pod tepelnou izolací, pokládá se na podklad opatřený penetračním nátěrem (např. DEKPRIMER). GLASTEK 30 STICKER může být pokládán i na nosnou vrstvu z profi lovaného plechu.

GLASTEK 30 STICKER se pokládá za doporučené minimální teploty vzduchu 10 °C. Teplota podkladu by neměla klesnout pod 10 °C. Při nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním záběru provést celou hydroizolační vrstvu včetně navaření vrchního asfaltového pásu.

GLASTEK 30 STICKER PLUS je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/ m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, a tím dochází k urychlení realizace celé skladby. Uplatní se u objektů a nebo konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování pásu pomocí plamene (např. u dřevostaveb).

GLASTEK 30 STICKER PLUS se obvykle používá jako spodní pás hydroizolace plochých střech složené z více asfaltových pásů. V jedné vrstvě jej lze použít i jako materiál pro pojistnou hydroizolaci nebo parozábranu u plochých a šikmých střech.

GLASTEK 30 STICKER PLUS je také možno použít u nepodsklepených objektů s úrovní základové spáry nad přilehlým terénem jako izolaci proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.

GLASTEK 30 STICKER PLUS lze aplikovat přímo na tepelné izolace z pěnových plastů (např EPS, PIR, PUR). Ty musí být dostatečně připevněné k podkladu. V případě, že se GLASTEK 30 STICKER PLUS pokládá na silikátový podklad, dřevěné bednění nebo nosnou vrstvu z profi lovaného plechu, obvykle musí být podklad opatřený asfaltovým nátěrem (nejlépe DEKPRIMER). Spoje desek je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední blízkosti spoje desek. Stejné opatření platí i pro dilatační spáry nebo trhliny v silikátovém podkladu.

V případě, že je stabilita skladby konstrukce proti sání větru závislá na přídržnosti pásu k podkladu, je nutné postupovat dle pokynů v příručce Asfaltové pásy DEKTRADE, kde jsou také zmíněny podrobnosti o použití pásu, přípravě podkladu a technologii provádění pásu. Při provádění hydroizolace z více asfaltových pásů se vlivem celoplošného navaření vrchní vrstvy hydroizolačního souvrství nahřeje podkladní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS, a tím se aktivuje jeho samolepicí vrstva v přesazích a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu spojení pásů

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL se obvykle používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní skladba chráněná vrstvou kameniva nebo dlažbou na podložkách). GLASTEK 35 STANDARD MINERAL je vhodný pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL se bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás vhodný pro střechy s větším sklonem. GLASTEK 35 STANDARD MINERAL nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření.

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: