ELASTEK

ELASTEK

ELASTEK

ELASTEK

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech.

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

Povrchová úprava

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu.

Výztužná nosná vložka

Nosnou vložku tvoří kvalitní polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní skladba chráněná vrstvou kameniva nebo dlažbou na podložkách). ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se skladbou nad krokvemi.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se kotví. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

ELASTEK 40 COMBI je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Kombinovaná vložka je vyrobena z polyesterové rohože, skleněné mřížky a dalších komponentů celkové plošné hmotnosti 175 g/m2. Je tak integrována velká pružnost a tažnost polyesterové vložky a vynikající rozměrová stabilita skleněné tkaniny. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 COMBI je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. ELASTEK 40 COMBI se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

ELASTEK 40 COMBI je vhodný k prodloužení životnosti asfaltových hydroizolací, a to zejména na méně stabilních podkladech, jako je např. stávající hydroizolace z asfaltových pásů na deskách tepelné izolace. Na původní hydroizolaci je nutné použít pro renovaci dva pásy – např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodově natavený a ELASTEK 40 COMBI natavený celoplošně.

ELASTEK 40 FIRESTOP je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Retardéry hoření v asfaltovém pásu výrazně omezují šíření plamene. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 FIRESTOP je určený do hydroizolací střech v požárně nebezpečném prostoru ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Na první asfaltový pás v hydroizolační vrstvě se celoplošně natavuje.

ELASTEK 40 FIRESTOP je určený do hydroizolací střech v požárně nebezpečném prostoru ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Na první asfaltový pás v hydroizolační vrstvě se celoplošně natavuje.

V požárně nebezpečném prostoru lze ELASTEK 40 FIRESTOP použít na tepelnou izolaci z minerálních vláken, ze samozhášivého pěnového polystyrenu v tloušťkách 100-400 mm a z PIR v tloušťkách 60-240 mm.
Mimo požárně nebezpečný prostor lze zaměňovat a na sebe napojovat pásy ELASTEK 40 FIRESTOP a ELASTEK 40 (50) SPECIAL DEKOR, příp. ELASTEK 40 COMBI.

ELASTEK 50 GARDEN je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Aditiva v asfaltové hmotě zamezují prorůstání kořenů asfaltovým pásem. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu může být pás opatřen břidličným ochranným posypem (pro viditelné části izolace) nebo jemným separačním posypem (pro části izolace zakryté dalšími vrstvami). Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 50 GARDEN je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů na vegetačních střechách nových i dodatečně osazovaných jako vrchní pás. Lze jej použít na střechách jednoplášťových i víceplášťových.

ELASTEK 50 GARDEN se v hydroizolační vrstvě kombinuje s asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nebo se systémem POLYDEK, na který se celoplošně natavuje.

ELASTEK 50 SOLO je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 220 g/m2 obousměrně vyztužená skleněnými vlákny. Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Asfaltový pás má krajní pruh bez posypu šířky 12 cm pro umístění kotvy s podložkou.

ELASTEK 50 SOLO je určený k vytvoření mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy.

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Retardéry hoření v asfaltovém pásu výrazně omezují šíření plamene. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 220 g/m2 obousměrně vyztužená skleněnými vlákny. Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Asfaltový pás má krajní pruh bez posypu šířky 12 cm pro umístění kotvy s podložkou.

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP je určený k vytvoření mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy střech v požárně nebezpečném prostoru.

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: