DEKFOL

DEKFOL

DEKFOL

DEKFOL

 DEKFOL N a DEKFOL N AL jsou plastové fólie lehkého typu pro vytváření vrstev omezující infi ltraci vzduchu a difúzi vodní páry do konstrukcí se skládanou krytinou – šikmých střech, podhledů a montovaných stěn. Fólie se umísťují zpravidla na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné provedení spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce.

DEKFOL N je třívrstvá fólie složená z výztužné PE mřížky, která je z obou stran laminována polyetylenovou fólií. Jednotlivé druhy fólie DEKFOL N se liší plošnou hmotností a mechanickými vlastnostmi. Fólie typu SPECIAL jsou klasifi kovány nižší třídou reakce na oheň.

DEKFOL N AL 170 je fólie DEKFOL N doplněná o refl exní hliníkovou vrstvu. Hliníková vrstva výrazně zvyšuje faktor difúzního odporu fólie a zajišťuje odraz části sálavé složky tepelného toku zpět do vnitřního prostoru.

DEKFOL REFLEX N je speciální vícevrstvá fólie s refl exní vrstvou. Hliníková refl exní vrstva je nanášena pokovením na vrstvu plastu, celý tento komponent je pak vyztužen PE mřížkou a laminován PE fólií. Krytím hliníkové vrstvy plastem je dosažena odolnost vůči oxidaci hliníkové vrstvy, ke které dochází v případě styku fólie s kovovými prvky. Hliníková vrstva rovněž zajišťuje odraz části sálavé složky tepelného toku zpět do vnitřního prostoru.

Pro využití reflexních vlastností fólie DEKFOL N AL 170 a DEKFOL REFLEX N je nutné na straně fólie s hliníkovou vrstvou vytvořit vzduchovou vrstvu. V případě, že je vzduchová vrstva mezi podhledem a fólií, orientuje se fólie hliníkovou vrstvou směrem do interiéru. Pokud je vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a fólií, pak se hliníková část orientuje směrem do exteriéru. V případě použití fólií s refl exní vrstvou je možné snížit součinitel tepelné vodivosti vzduchové vrstvy dle postupu uvedeném v ČSN EN ISO 6946. Hodnota součinitele tepelné vodivosti vzduchové vrstvy se sníží cca o 60%. Součástí sortimentu jsou doplňkové lepicí pásky řady DEKTAPE.

Fólie DEKFOL D 110 a DEKFOL D 140 jsou plastové folie lehkého typu, které nacházejí uplatnění ve skladbách šikmých tříplášťových střech s větranými vzduchovými vrstvami. Fólie chrání podstřešní prostory a vrstvy střech před pronikáním vody a sněhu v případě poškození krytiny, netěsnostmi skládané krytiny, případně před vodou kondenzující na spodním povrchu krytiny. Pod fólií musí být vždy větraná vzduchová vrstva.

Fólie DEKFOL D je složená z výztužné polyetylenové tkaniny, která je z obou stran laminována polyetylenovou fólií. Tkanina zabezpečuje pevnost materiálu, oboustranná laminace zabezpečuje při správné aplikaci jeho hydroizolační schopnost. Difúzní odpor fólie je snížen mikroperforací.

Na okraji fólie je vložen barevný pásek, označující paropropustné provedení fólie a klasifi kaci reakce na oheň. Fólie typu SPECIAL, označené zeleným proužkem, jsou klasifi kovány nižší třídou reakce na oheň.

Fólie DEKFOL D nejsou určeny pro kontakt s celoplošně provedenou podkladní konstrukcí, musí se umístit vždy nad větranou vzduchovou vrstvu. V případě styku fólie s podkladem dochází ke ztrátě hydroizolační schopnosti.

Fólie DEKFOL ANTICON a DEKFOL DTB 150 jsou plastové fólie lehkého typu, která nachází uplatnění ve skladbách šikmých tříplášťových střech s větranými vzduchovými vrstvami. Fólie chrání podstřešní prostory a vrstvy střech před pronikáním vody a sněhu v případě poškození krytiny, netěsnostmi skládané krytiny, případně před vodou kondenzující na spodním povrchu krytiny.

DEKFOL DTB 150 je čtyřvrstvá fólie složená z výztužné polyetylenové tkaniny, která je z obou stran laminována polyetylenovou fólií. Ze spodní strany je fólie opatřena netkanou textilií zabezpečující ochranu fólie proti mechanickému poškození ze strany nerovností bednění.

DEKFOL DTB 150 je vhodný zejména pro aplikaci přímo na bednění. Zajišťuje funkci pojistné hydroizolace střechy od sklonu 17° a je určena k vytvoření pojistné hydroizolace stupně těsnosti 1,a stupně těsnosti 2 třídy A, C. Použití na nižším sklonu konzultujte s ATELIEREM DEK.

DEKFOL DTB 150 lze také použít jako podkladní povlak pro krytiny, které jsou upevněny do bednění a u kterých výrobce krytiny použití podkladního pásu z tohoto materiálu připouští.

DEKFOL ANTICON je čtyřvrstvá fólie tvořená polypropylenovou tkaninou oboustranně laminovanou polypropylenovou fólií. Ze spodní strany je opatřená speciální absorpční netkanou textilií.

Fólie je určena především pro střechy s krytinou o vysokém difúzním odporu (např. profilovaná tabule MAXIDEK, nebo profilované plechy DEKPROFILE). Případný kondenzát na spodní straně fólie je zachycen netkanou textilií. Fólie umožňuje absorpci až 100 g vody na 1 m2 a brání tak jejímu odkapávání do vnitřního prostoru objektu či do tepelné izolace.

DEKFOL ANTICON nesmí být v kontaktu s podkladní konstrukcí. Vzduchová vrstva pod fólií musí být dostatečně větrána, aby po skončení kondenzačních podmínek došlo k odvětrání zkondenzované vody z fólie.

Fólie DEKFOL ANTICON zajišťuje funkci pojistné hydroizolace střechy od sklonu 12° a je určena k vytvoření pojistné hydroizolace stupně těsnosti 1. Použití na nižším sklonu konzultujte s ATELIEREM DEK.

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: