DEKBIT

DEKBIT

DEKBIT

DEKBIT

DEKBIT V60 S35 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

DEKBIT V60 S35 je určený do povlakových hydroizolací spodní stavby a střech, kde je pás používán jako podkladní pás hydroizolace z více asfaltových pásů nebo jako parozábrana a pojistná hydroizolace, příp. jako jejich součást.

Pozn.: Dimenze izolace proti vodě předepisuje ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení a publikace KUTNAR – Izolace spodní stavby – skladby a detaily (DEKTRADE 2008).

Pás DEKBIT V60 S35 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifi kovaného nebo oxidovaného asfaltu. V přesazích se DEKBIT V60 S35 svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm. 

DEKBIT AL S40 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie (9 μm) kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

DEKBIT AL S40 je určený do povlakových hydroizolací spodní stavby plnících funkci izolace proti radonu. Ve střechách jej lze použít jako parotěsnící vrstvu.

DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např.GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 S35, nebo DEKGLASS G200 S40). Pás s hliníkovou vložkou je určený jako vrchní pás.

Pozn.: Toto opatření vychází z ČSN 73 0601 (2006) Ochrana staveb proti radonu z podloží, která předepisuje, že asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace.

Pás DEKBIT AL S40 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifi kovaného nebo oxidovaného asfaltu. V přesazích se DEKBIT AL S40 svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm.

Při provádění izolace z pásu DEKBIT AL S40 je třeba všechny detaily (prostupy, napojení na navazující konstrukce) opracovat pásem z oxidovaného nebo SBS modifi kovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS G200 S40 nebo GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: