Akčné ceny strešných fólií a membrán formou elektronického trhoviska.

V ponuke stavebných fólií - strešné fólie pre vetrané strechy, vysoko difúzna fólia a membrány, superdifúzní fólie a membrány, parotesné fólie - parozábrany, lepiace a tesniace program.

Stavení fólie - střešní fólie JUTADACHU naprostej väčšiny zateplených strešných skladieb je pre zachovanie správnej funkcie strešného systému použitia podstrešných poistných a parotesných fólií úplne zásadné a nevyhnutné.

Zlý výber typu fólií, zlá skladba alebo montáž fólií v strešnom systéme alebo dokonca absencia niektorej z fólie môžu znamenať značné problémy a následné škody. Preto odporúčame v žiadnom prípade nepodceňovať výber podstrešných fólií.

Strešné fólie - použitie

Pri aplikácii správnej konštrukčnej skladby a kombinácie podstrešnej poistnej hydroizolačnej vrstvy, parozábrany a zodpovedajúce vrstvy tepelných izolácií, možno docieliť a dlhodobo zabezpečiť zodpovedajú vlastnosti strešnej či stenové konštrukcie. Najmä týkajúce sa požadovaných parametrov na difúzne bilanciu, na uchovanie teplotný odporu konštrukcie a na zabezpečenie vodotesnosti príslušnej konštrukcie.
Pri správnej skladbe zabudovaní, podstrešné fólie a membrány vďaka svojim vlastnostiam zabezpečí vodotesnosť konštrukcie, a to ako počas doby montáže strešnej krytiny, tak ako poistná hydroizolačná vrstva počas celého obdobia funkcie strešnej krytiny. Ďalej potom umožňujú zabezpečiť výstup vodných pár do vonkajšieho prostredia objektu. Nemôže tak dochádzať k zatečeniu roztátého zafoukaného snehu či vody z dažďa, popr. vzniknutých kondenzátov vody zo strešnej krytiny do vnútorných materiálov konštrukcií.

Parotesné fólie potom pri správnom zabudovaní zabezpečí, aby nedochádzalo k navlhnutiu vrstiev tepelných izolácií, u ktorých by potom došlo k podstatnému zvýšeniu ich tepelnej vodivosti. Zabezpečujú teda dlhodobú funkciu tepelných izolácií a zabraňujú vzniku kondenzátov vody v príslušných strešných a stenových konštrukciách zamedzením prenikaniu interiérových vodných pár do oblasti rosného bodu v priestore tepelných izolácií. Ďalej tým zabezpečujú aj větrotěsnost konštrukcie a zabraňujú úniku tepla. Pre nevyhnutné spojenie a napojenie parotesných fólií sú ďalej dodávané spojovacie lepiacej pásky.

Strešné fólie

V našej ponuke nájdete originálne strešné fólie od renomovaných výrobcov a to sa zľavami až 50% z cenníkov výrobcov.

Strešné fólie

Kompletnú ponuku sortimentu nájdete v jednotlivých skupinách menu v ľavej časti obrazovky.

Dodanie realizujeme po celej Slovenskej republike. Dopravné podľa výšky objednaného tovaru z kategórie strešné doplnky.

Pri nákupe do € 500,- bez DPH účtujeme dopravné € 8,90 - pri nákupe nad € 500,- - dopravné zdarma.

Strešné fólie

Strešné fólie pre vetrané strechy

Strešné fólie pre vetrané šikmé strešné skladby. Používajú sa ako poistné podstrešné fólie na ochranu podkrovných priestorov pod strechou pred sadzami, prachom a vlhkosťou z dažďa a snehu, u pôdnych vostavieb chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou.

Strešné fólie difúzne

Strešné fólie difúzne - určené k ochrane podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu.

Parotesné fólie

Sú určené na ochranu tepelných izolácií, prispievajú k zachovaniu dlhodobej funkcie tepelnej izolácie, zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách predstavujú účinnú obranu proti prenikaniu pary, zadržujú teplo v interiéroch.

U naprostej väčšiny zateplených strešných skladieb je pre zachovanie správnej funkcie strešného systému použitie podstrešných poistných a parotesných fólií absolútne zásadné a potrebné.

Zlý výber typu fólie, zlá skladba alebo montáž fólií v strešnom systéme alebo dokonca absencia niektorej z fólie môžu znamenať značné problémy a následné škody. Preto odporúčame v žiadnom prípade nepodceňovať výber podstrešných fólií.

Vybrali ste si správny typ podstrešnej membrány, fólie alebo parozábrany? Je správne vykonaná jej montáž?

Keď do domu neprší, je to prvá veľká známka úspechu stavby alebo rekonštrukcie domu alebo objektu.

Než sa však vôbec na šikmej streche začne montovať strešná krytina, je potrebné aplikovať a vybrať si ten správny typ a druh podstrešnej membrány alebo fólie (tj poistnú hydroizoláciu). To možno podľa toho:

  • či je tvar strechy zložitý alebo nie (či by vôbec bolo možné vytvoriť odvetranie pod podstrešnou poistnou hydroizoláciou alebo pod debnením na ktorom poistná hydroizolácia leží)
  • či sa podstrešná poistná hydroizolácia bude montovať priamo na debnenie
  • či sa tepelná izolácia bude dotýkať spodnej strany poistnej hydroizolácie alebo debnenia
  • aká je požadovaná trieda tesnosti poistnej hydroizolácie
  • či svojou paropriepustnosťou a vodotesnosťou membrána alebo fólia vyhovuje podmienkam stavby

Zvoliť správny druh poistnej hydroizolácie a parozábrany do strešnej skladby je však niekedy doslova "veda", a preto vôbec nie je hanba, ak sa ktokoľvek spýta výrobcu týchto materiálov, či do príslušnej skladby a typu strechy môže určitý materiál použiť, resp. čím materiál spojiť, utesniť alebo opraviť, a akým spôsobom.

Najlepšie je opýtať sa tej výrobnej firmy, ktorá sama vyrába väčšinu druhov a typov poistných hydroizolácií a parozábran. Rada takejto firmy potom teda nebude vyplývať z "lobby", tj za každou cenu presadiť len určitý zbytočne drahý materiál, ale ponúkne klientovi najlacnejšiu ale vždy funkčne možnú variantu pre príslušnú konkrétnu strešnú skladbu.

Aplikácia poistnej hydroizolácie a parozábrany vyplýva nielen z vyššie uvedených bodov, ale existuje mnoho ďalších súvislostí, ktoré sa často zdajú na prvý pohľad ničotné, ale pre správnu funkciu najmä zateplenia strechy majú obrovský vplyv.

Častým problémom sú napríklad detaily u úžľabia, nárožia, u strešných okien, u ventilačných prestupov, otázka veľkosti a dodržanie potrebných prevetrávacích vrstiev, dodržanie času UV stálosti, súvislosť s chemickou impregnáciou konštrukcie, minimálne možné sklony, kontaktnosť s debnením alebo s tepelnou izoláciou, vytvorenie vetrotesnosti, zabezpečenie vodotesnosti, správna funkcia difúznej bilancie strešnej skladby (kondenzácia / výpar), tepelná vodivosť, atď, atď. Pritom každá strecha je iná, či už z pohľadu skladby strechy a typu strešnej krytiny, tak z pohľadu tvaru a umiestnenia stavby.

Čo na jednej streche nie je problém, na druhej býva príčinou obrovských problémov!

Strešné - podstrešné fólie a membrány

  • Bezkontaktné strešné - podstrešné fólie
  • Kontaktné strešné - podstrešné fólie na tepelnú izoláciu
  • Kontaktné strešné - podstrešné fólie na bednenie
  • Parotesné fólie a parozábrany

Strešné - podstrešné fólie bezkontaktné

Podstrešné difúzne fólie - mikroperforované - len pre vetrané šikmé strešné skladby. Fólie bezkontaktné sa nesmú dotýkať izolácie. Je nefunkčná, keď sa položí na bednenie a nie je vhodná na zložitejšie tvary strechy. Nie je vhodná pre objemovo nestále tepelné izolácie.

JUTAFOL D 110
JUTAFOL D 140
  Strešné fólie a membrány

Strešné - podstrešné fólie kontaktné na tepelnú izoláciu

Podstrešné difúzne membrány - vysoko difúzne - pre všetky šikmé strešné skladby, vrátane nevetraných - dotykové na tepelnú izoláciu. Prepustia vodné pary v relatívne veľkom množstve. Nevyžadujú vetraciu medzeru pod fóliu. V tomto prípade nemusíme prerezávať fóliu u hrebeňa a nárožia strechy. Dochádza k úspore konštrukčnej výšky krokve.

JUTADACH 95
JUTADACH 115
DÖRKEN DELTA DRAGOFOL
  Strešné fólie

Kontaktné strešné - podstrešné fólie na bednenie

Podstrešné difúzne membrány - vysoko difúzne - pre všetky šikmé strešné skladby, vrátane bednených a nevetraných - dotykové na tepelnú izoláciu a bednenie.

a) s vetraním nad bednením

Fólie kontaktné na bednenie sú položené priamo na bednenie. Izolácia smie byť dorazená až po bednenie, pretože fólia prepustí dostatočné množstvo vodnej pary. Sú vylepšené ich mechanické vlastnosti a chemická odolnosť.

b) s vetraním pod i nad bednením

Niektoré fólie vykazujú menšiu paroprepustnosť, preto musíme u strešného plášťa zabezpečiť vetraciu medzeru i pod bednením, aby sme zaistili vetranie u hrebeňa strechy.

c) s vetraním pod bednením

Vetracia medzera pod bednením je nezbytne nutná.

Strešné fólie   Strešné fólie
Fólia s vetraním nad bednením   Fólia s vetraním pod i nad bednením
 
Strešné fólie   JUTADACH 135
JUTADACH 150
DÖRKEN DELTA FOXX
DÖRKEN DELTA MAXX
DÖRKEN DELTA VENT N
DÖRKEN DELTA VENT S
Fólie s vetraním pod bednením    

Parotesné strešné fólie s reflexnou vrstvou

Parotesné fólie - parozábrany

Parozábrany a parobrzdy sú materiály používané pre vytvorenie parotesnej vrstvy, ktorá obmedzuje (reguluje) alebo výrazne zabraňuje tomu, aby vodné pary interiéru vstupovali do zateplenej konštrukcie. Ide o to, aby množstvo vodných pár vstupujúcich do zateplenej konštrukcie bolo vždy menšie, než množstvo vodných pár, ktoré sa môže z konštrukcie vypariť. Tj. aby v konštrukcii nezostával kondenzát a nevznikali následné škody (plesne, hniloby, navýšenie tepelnej vodivosti - únik tepla, atd). Bežne používané parozábrany sú materiály, kde pred ich zabudovaním je ich faktor difúzneho odporu  menšie než 800.000 (resp. ekvivalentná difúzna hrúbka je menšia ako 100 m). Vysokoparotesné materiály potom majú tieto vlastnosti vyššie než uvedené údaje. Všetky typy musia byť parotesne spojené a napojené.Strešné fólie a membrány

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: