Akčné ceny strešných okien formou elektronického trhoviska.

V ponuke stavebných fólií - strešné fólie pre vetrané strechy, vysoko difúzna fólia a membrány, superdifúzní fólie a membrány, parotesné fólie - parozábrany, lepiace a tesniace program. Fasádne mriežky - perlinka, fasádne fólie, geotextílie, profilované - nopové fólie, podlahové fólie, Nákup stavebných fólií je možný u viac predajcov podľa výberu najbližšieho miesta dodania v rámci jednej objednávky.

Střešní fólie Fasádní perlinka
Střešné fólie
 Fasádne textílie - perlinka
 Geotextilie  Nopové fólie
 Geotextílie
 Profilované - nopové fólie

Stavební fólie jsou dodávány po celé ČR.


Stavebné fólie


Stavení fólie - střešní fólie JUTADACH

Střešné fólie

U naprostej väčšiny zateplených strešných skladieb je pre zachovanie správnej funkcie strešného systému použitia podstrešných poistných a parotesných fólií úplne zásadné a nevyhnutné.

Zlý výber typu fólií, zlá skladba alebo montáž fólií v strešnom systéme alebo dokonca absencia niektorej z fólie môžu znamenať značné problémy a následné škody. Preto odporúčame v žiadnom prípade nepodceňovať výber podstrešných fólií.

Pri aplikácii správnej konštrukčnej skladby a kombinácie podstrešnej poistnej hydroizolačnej vrstvy, parozábrany a zodpovedajúce vrstvy tepelných izolácií, možno docieliť a dlhodobo zabezpečiť zodpovedajú vlastnosti strešnej či stenové konštrukcie. Najmä týkajúce sa požadovaných parametrov na difúzne bilanciu, na uchovanie teplotný odporu konštrukcie a na zabezpečenie vodotesnosti príslušnej konštrukcie.

Pri správnej skladbe zabudovaní, podstrešné fólie a membrány vďaka svojim vlastnostiam zabezpečí vodotesnosť konštrukcie, a to ako počas doby montáže strešnej krytiny, tak ako poistná hydroizolačná vrstva počas celého obdobia funkcie strešnej krytiny. Ďalej potom umožňujú zabezpečiť výstup vodných pár do vonkajšieho prostredia objektu. Nemôže tak dochádzať k zatečeniu roztátého zafoukaného snehu či vody z dažďa, popr. vzniknutých kondenzátov vody zo strešnej krytiny do vnútorných materiálov konštrukcií.

Parotesné fólie potom pri správnom zabudovaní zabezpečí, aby nedochádzalo k navlhnutiu vrstiev tepelných izolácií, u ktorých by potom došlo k podstatnému zvýšeniu ich tepelnej vodivosti. Zabezpečujú teda dlhodobú funkciu tepelných izolácií a zabraňujú vzniku kondenzátov vody v príslušných strešných a stenových konštrukciách zamedzením prenikaniu interiérových vodných pár do oblasti rosného bodu v priestore tepelných izolácií. Ďalej tým zabezpečujú aj větrotěsnost konštrukcie a zabraňujú úniku tepla. Pre nevyhnutné spojenie a napojenie parotesných fólií sú ďalej dodávané spojovacie lepiacej pásky.

Fasádne armovacie mriežky - perlinka

Perlinka - sklovláknitá armovacia fasádne tkanina (mriežka)

Vystužovanie vnútorných aj vonkajších omietok, výstužný materiál pre zatepľovacie fasádne systémy. Vysoko kvalitné sklo-vláknitá armovacia mriežka, odolná alkáliám, pre profesionálne použitie.

použiteľný pre exteriér
použiteľný pre interiér

Geotextílie

Hlavné funkcie geotextílie

Separačná - vrstva zamedzujúca premiešaniu rozdielnych vrstiev s odlišnými funkciami, medzi ktorými je uložená, zamedzuje styku neznášanlivých materiálov napr. pre separáciu penového polystyrénu od hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC alebo pre separáciu staré asfaltové hydroizolácie od hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC.

- Ochranná - vrstva chrániaca hydroizolačnú vrstvu, popr. ďalšie vrstvy stavebné konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi prostredia i prevádzky
- Filtračná - vrstva obmedzujúca vyplavovanie častíc jednej sypkej vrstvy do inej pri prietoku vody, ale nezabraňovala pohybu vody.
- Vystužovací - vrstva geotextílie umožňuje stabilizáciu svahu. Prenáša šmykové a ťahové napätia v zemnom telese.

Profilované - nopové fólie

Profilované (nopové) fólie z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) pre použitie vo strechách, podlahách, podzemných častiach budov a pre vlhké murivo, vrátane doplnkového sortimentu. Fólie majú jednostranné výstupky (nopy), ktoré vytvárajú dištanc medzi fóliou a konštrukciou, ku ktorej je fólia priložená. Takto vytvorený priestor môže byť využitý napríklad na separáciu od podkladu, odvedenie vody, akumuláciu vody, prúdenie vzduchu alebo uloženie rozvodov inštalácií podľa jednotlivých konštrukčných variant fólie.

 Podlahové fólie

Zvýšenie tepelnej účinnosti podlahového kúrenia. V prípade použitia podlahového kúrenia dochádza k vedeniu tepla nielen smerom k vykurovanému priestoru, ale aj v opačnom smere, do podlahy. Podkladová fólia SUNFLEX REFLEX pre podlahové kúrenie znižuje vyhrievanie priestoru pod teplovodným potrubím a odráža tepelné lúče späť do obytného prostoru.Tato fólie zlepšuje priečne vedenie tepla smerom nahor a do strán a umožňuje tak dosiahnuť rovnomernú teplotu podlahy. Môže sa používať ako dilatačné podložka, pokiaľ ju v rohoch ohrnete smerom k stene. Fóliu Sunflex Floor možno taktiež použiť pre izoláciu vodovodného a vykurovacieho potrubia alebo izoláciu vzduchotechniky.Stavebné fólie

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Kontakt strom kategórií Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Cookies
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2020 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: