Šikmá strecha je stavebnou konštrukciou nad chráneným (vnútorným) prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov. Pozostáva z nosnej strešnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov oddelených vzduchovými vrstvami a doplnkových konštrukcií a prvkov.

Šikmé strechy majú sklon vonkajšieho povrchu 5 ° <a ≤ 45 °, strmé strechy 45 ° <a ≤ 90 °.

Jednoplášťová strecha: strecha oddeľujúca vnútorné prostredie od vonkajšieho jedným strešným plášťom.

Dvojplášťová strecha vetraná: dvojplášťová strecha, ktorej vzduchová vrstva nad hydroizolačnou vrstvou je napojená na vonkajšie prostredie.

Trojplášťová strecha vetraná: strecha vytvorená niekoľkými strešnými plášťami oddelenými od seba vzduchovými vrstvami napojenými na vonkajšie prostredie.

Strechy a jej jednotlivé vrstvy a časti sa navrhujú s ohľadom na mechanické a dynamické namáhanie, tlak a sania vetra, namáhanie vodnou parou a vlhkosťou obsiahnutou v pórovitých materiáloch, zrážkovou vodou, snehom a námrazou.

Strechy navrhujeme tak, aby nedochádzalo k prenikaniu zrážok do konštrukcie strechy a podstrešných priestorov. Ak prenikanie zrážok nemožno vylúčiť, navrhujú sa do konštrukcie strechy poistné hydroizolačné vrstvy v kombinácii s vetraním striech.

Na dosiahnutie priaznivého vlhkostného stavu a režimu strešnej konštrukcie sa odporúča obmedziť, alebo vylúčiť technologickú vodu (mokré procesy), obmedziť alebo vylúčiť kondenzácui vodnej pary v konštrukcii strechy, umožniť únik vlhkosti z konštrukcie strechy vetraním, príp. priepustnosťou materiálov.

Strecha musí spĺňať tepelné technické požiadavky na straty tepla podľa STN 73 0540 (Tepelná ochrana budov).
Tepelne izolačné materiály sa odporúča navrhovať z materiálov so zníženou schopnosťou prijímať vlhkosť alebo ktoré sú schopné umožniť priechod vlhkosti. Ročná bilancia vlhkosti musí spĺňať normové požiadavky.

Materiály musia bezpečne umožňovať prevedenie bez medzier (tesných na zraz), bez priehybov alebo zabezpečené tak, aby k priehybom nedochádzalo.
Výrobcovia materiálov pre aplikácie do šikmých striech sú povinní uvádzať spôsob zabudovania materiálov do striech vrátane potrebných technických parametrov. "Minerálna vata - Zateplenie strechy a podkrovia

 
Prihlásiť Registrovať
 
 
POLOHA: -- zvoľte svoju oblasť --
 

eStrechy.SK - On-line predaj stavebnín so špecializáciou na strechy

Velkoobchod Dopravné Obchodné podmienky Kontakt strom kategórií
Prevádzkovateľomzľavového elektronického trhoviska je spoločnosť i STAVBY s.r.o., IČO: 46960562, telefón: +420 774 888 500, e-mail: info@estrechy.sk.
Dopravu, zľavy a akcie poskytujú formou vlastnej ponuky špecializovaní výrobcovia a predajcovia na strešné systémy z uvedených skladov.

Copyright © 2004 - 2017 eStrechy.sk

Overte si ceny pre svoju oblasť: